Info stageovereenkomst

Info stageovereenkomst

Stageovereenkomst Curaçao

Stageovereenkomst Curaçao

Voordat je begint met je stage is het belangrijk dat je een stageovereenkomst hebt ondertekend. Hierin staan al je rechten en plichten als stagiair vastgelegd. Alle praktische zaken zoals je stagevergoeding en je werktijden kun je hierin ook terugvinden. Je kunt vaak een standaardcontract gebruiken van school of van je stagebedrijf.

De volgende punten moeten altijd in de stageovereenkomst worden opgenomen:
Begin- en einddatum van je stage
Aantal uren per week dat je werkt
Hoogte van de stagevergoeding
De stageopdracht
Begeleider op je stageplek
Onkosten- en reiskostenvergoeding (indien je dit krijgt)
Aansprakelijkheid
Aantal vakantiedagen
Regeling bij ziekte of ongelukken op het werk
Verzekeringen en belastingen

Met een stageovereenkomst regel je alle praktische zaken op je stageplek. De inhoud van je stage – je taken en leerdoelen – staan niet altijd in je stageovereenkomst, maar soms in je stageplan.

Stageplan

Naast een stageovereenkomst kun je ook een stageplan maken. Dit wordt ook wel beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) genoemd. Daarin staan in ieder geval:
• je taken en leerdoelen;
• het doel van je stage;
• wat je gaat doen tijdens je stage;
• hoe de begeleiding vanuit school en op je stageplek is geregeld.

Ondertekenen

Het stagecontract wordt ondertekend door:
• jou;
• je stagebegeleider van school;
• je stagebegeleider van je stagebedrijf.
Na ondertekening is alles definitief en kun je alvast wegdromen over de mooie stagetijd die je gaat beleven op Curaçao en de leuke huisgenootjes in de villa’s!

Kamerverhuur op Curaçao

Reserveer jouw kamer

Bij onze villa's op Curaçao!